Da den nye chef for hjemmeværnsdistrikt Østjylland oberstløjtnant Christina Pojezny forleden var på besøg hos Hjemmeværnskompagni Favrskov i Erhvervsparken i Hadsten var der medaljeregn til to lokale hjemmeværnsfolk og kompagnichef Kurt Kristensen blev ved samme lejlighed udnævnt til kaptajn.

Oberstløjtnanten benyttede sig af lejligheden til at tale med kompagniets befalingsmænd om fremtiden i distriktet og der var stor spørgelyst fra begge sider. Da den formelle del af mødet med chefen var afsluttet blev der i dagens anledning serveret kaffe og lagkage.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.